Emfyseem - Er is nog hoop !
Feb. 2020: De behandeling met éénrichtingskleppen wordt door het RIZIV terugbetaald sinds 1 februari 2020. In België zijn er momenteel 4 centra die de techniek toepassen: UZ-Leuven, Erasmusziekenhuis, Centre hospitalier Universitaire de Liège en als enige niet-universitair ziekenhuis AZ-Delta. 
Uw longarts zal op basis van een aantal criteria bepalen of patient baat zal ondervinden bij deze interventie. 

Aug. 2019: Dossier terugbetaling van chartis-catheter en Zephyr-ventiel voor emfyseem ligt op tafel van het RIZIV. 

December 2018: De NICE (vergelijkbaar met het KCE in België) heeft in het Verenigd Koninkrijk het gebruik van het Zephyr-ventiel voor de behandeling van gevorderd emfyseem aanvaard als een valabele optie. Daarbij adviseren ze om patiënten zoveel als mogelijk te screenen door middel van een CT-scan (om een beter inzicht te bekomen van de graad van longdestructie). 

Juni 2018: In de Verenigde Staten heeft de FDA de toepassing van Zephyr-ventielen voor de behandeling van longemfyseem goedgekeurd. Dit betekent een belangrijke doorbraak voor deze techniek. 

Oktober 2017: Opstart van het EBV-project (EBV = endobronchiale ventiel) in AZ-Delta België

 8 september 2017: Publicatie van de eerste resultaten van de Transform-studie in de AJRCCM ("blue journal"). 

15 november 2016: In de nieuwe GOLD-guidelines (www.goldorg.com) zijn nu ook  bronchoscopische longvolumereductie met ventielen of coils opgenomen. Dit betekent dat de internationale medische gemeenschap deze behandeling erkent als waardevol.

5 september 2016: Publicatie in de "American Journal of Respiratory and Critical care" toont aan dat patiënten met homogeen longemfyseem ook voordeel halen uit een behandeling met implantatie van ventielen. Voorwaarde is dat er geen luchtcirculatie bestaat tussen de verschillende longkwabben (zodat de behandelde, zieke longkwab zich niet opnieuw vult met lucht na afsluiting door de ventielen). 

12 januari 2016: Publicatie van artikel in de "JAMA" (Journal of the American Medical Association) over de techniek met coils (www.pneumrx.com) in longemfyseem. Hier zijn hoopgevende resultaten, doch er is nog meer onderzoek noodzakelijk dewelke een betere selectie moet toelaten

10 december 2015 :  Publicatie van baanbrekend artikel over de meerwaarde van ventielen in longemfyseem in de "New England Journal of Medicine", een van de meest gerenommeerde medische tijdschriften ter wereld. De studie werd uitgevoerd in Nederland onder leiding van dr. Dirk-Jan Slebos van het Universitair ziekenhuis in Groningen. Deze publicatie opent de deuren naar terugbetaling van de Zephyr-ventielen in Nederland en de rest van Europa.  

16 oktober 2015:  Eerste life-sessie met EBV voor longemfyseem in België. In het Erasmus-ziekenhuis werd een patient behandeld voor longemfyseem dmv implantatie van 5 Zephyr- ventieltjes (Pulmonx) in de linkerlongonderkwab. De procedure resulteerde in een afname van het teveel aan longvolume en een verbetering van de longfunctieparameters.
  

Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint