Emfyseem - Er is nog hoop !
Er bestaat geen echte behandeling voor longemfyseem op dit ogenblik.
 
De meeste emfyseempatiënten gebruiken puffers. Sommige krijgen zuurstof en/of volgen een aangepast revalidatieprogramma.
 
In uitzonderlijke gevallen kan patient nog in aanmerking komen voor een longtransplantatie, een andere mogelijkheid is longvolumereductie-chirurgie.
 
De laatste jaren werden een aantal niet-heelkundige technieken ontwikkeld, geinspireerd op de goede resultaten van longvolumereductie-chirurgie. De technieken zijn gebaseerd op het verkleinen van het long-volume. Dit klinkt onlogisch, maar de ervaringen tonen aan dat het doen afnemen van het teveel aan lucht in de longen van emfyseempatiënten, kan leiden tot een significante verbetering van de kortademigheid.
 
Een 3-tal technieken zijn alvast veelbelovend:
 
1/ Implantatie van éénrichtingsventielen (Pulmonx): Hierbij worden een soort van ventieltjes geimplanteerd in de meest aangetaste longkwab met als gevolg afname van het teveel aan lucht in de betreffende longkwab. 
Om succesvol te zijn mag er geen lucht passeren langs de fissuur (= scheiding tussen onderste en bovenste longkwab links, onderste en bovenste en/of middelste longkwab rechts) van de behandelde long. 
Bij gezonde personen komt het zelden voor dat er geen intacte scheiding bestaat tussen de respectievelijke longkwabben (2 links, 3 rechts), bij emfyseempatiënten komt het echter geregeld voor dat er soort kanaaltjes bestaan die luchtstroom toelaten tussen de verschillende longkwabben (collaterale ventilatie). Via een speciaal soort bronchoscopie (Chartis-bronchoscopie) kan het al of niet bestaan van dergelijke luchtkanaaltjes op voorhand worden gemeten. Dit onderzoek heeft een zeer goede voorspellende waarde van +/- 75% wat concreet betekent dat in 3/4e van de gevallen kan voorspeld worden of een patient zal verbeteren na het plaatsen van ventieltjes. In geval van afwezigheid van collaterale ventilatie (CV) kan een volledig afsluiten van de te behandelen (of meest aangetaste) longkwab worden overwogen (CV negatief). In het ander geval heeft het geen zin om deze procedure toe te passen (CV positief). Bijkomend voordeel is dat de ventieltjes op ieder tijdstip eenvoudig kunnen worden verwijderd mocht dit nodig blijken.
 
2/ Implantatie van "coils" (PneumRX) : Bij deze procedure worden een soort van longvolume-reducerende "coils" in beide longen ingebracht. Het gaat om patiënten die niet in aanmerking komen voor ventielen omdat er collaterale ventilatie bestaat.  Gemiddeld worden bij dergelijke ingreep in beide longen zo'n 10-tal "coils" ingebracht, dit gebeurt in 2 tijden. Een "coil" is een soort veertje dat bij terugplooien longweefsel doet samentrekken hetgeen resulteert in afname van het longvolume. De resultaten van deze interventie zijn veelbelovend, de bijwerkingen zijn mild en aanvaardbaar. Mogelijk nadeel is dat deze implantaten vrij moeilijk nog kunnen worden verwijderd na implantatie.
 
3/ Biologische longvolumereductie (Pulmonx):  Hierbij wordt een soort van biologische lijm in de long geinjecteerd. Het gaat om kleine hoeveelheden zodat de bijwerkingen tot een minimum worden beperkt. De zones waar de substantie wordt ingebracht worden zorgvuldig op voorhand geselecteerd op basis van grondige CT-analyse van de longen (meest aangetaste gebieden komen hiervoor in aanmerking). Het behandelde gebied gaat schrompelen waardoor andere - beter bewaarde - zones in de long beter kunnen werken.  
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint